Anleggsarbeid og tomtegraving Vågå og omegn

Tomtegraving Vågå

 – og andre anleggsoppdrag

Ottadalen Anlegg har spesielt fokus på tomtegraving i Vågå og omegn, men utfører de fleste typer anleggsoppdrag.

Bygging og vedlikehold av veg, vann og avløp, til- og frakjøring av jord, grus, stein og andre masser m.m.